Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza  w Tarnowie widziany z lotu ptaka

Realizatorem Programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” od kilku lat jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.

Szpital jest największą placówką lecznictwa zamkniętego  we wschodniej części województwa małopolskiego. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów przygranicznych należących obecnie do województwa podkarpackiego tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło.  W Szpitalu od 2009 roku dzięki utworzeniu Ośrodka Programów Profilaktycznych realizowana jest polityka profilaktyki zapobiegania chorób nowotworowych: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego.

Tarnowski Szpital im. św. Łukasza jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie, wyposażony w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną z kompleksowością i szerokim zakresem świadczeń zdrowotnych oraz posiadający bardzo dobre warunki leczenia pacjentów. Jednak największym „majątkiem” szpitala jest wysoko wykwalifikowana, zaangażowana i kompetentna kadra  medyczna.         

urządzenie do badania piersi mammograf przed którym stoi pielęgniarka ale nie wykonuje badania 

Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Szpitala im. Św. Łukasza funkcjonuje od 2003 roku, a kompleksowym leczeniem onkologicznym zajmuje się od 2008 roku. W tym czasie hospitalizowanych było ok. 50 000 pacjentów oraz udzielono ponad 406 000 porad. Ośrodek stale się rozwija prowadząc kompleksowe wielospecjalistyczne leczenie wszystkich typów nowotworów w oparciu o najnowsze standardy diagnostyczne i współczesne metody leczenia:
• chirurgia (w tym małoinwazyjna)
• radioterapia (tele – i brachyterapia) oraz
• leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia)
Kojarzenie tych metod zgodnie ze światowymi standardami wpływa na uzyskiwanie wyników leczenia w naszym Ośrodku na poziomie wiodących ośrodków onkologicznych w Polsce.
Posiadamy doświadczony zespół wysokokwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesna aparaturę, co umożliwia szybsze niż w innych ośrodkach ustalenie rozpoznania i rozpoczęcie kompleksowego leczenia.
Dorobek Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego, świadczącego został doceniony i uznany zarówno przez towarzystwa naukowe (PTChO) jak NFZ – co skutkuje m.in. przyznaniem kompetencji w zakresie leczenia nowotworów jelita grubego, jest jednym z dwóch w województwie małopolskim oraz referencyjności w zakresie leczenia czerniaka i raka piersi.

Szpital prowadzi także leczenie w zakresie podstawowych specjalności onkologicznych: urologii, ginekologii, laryngologii, hematologii, neurochirurgii, której osiągnięcia w zakresie chirurgii kręgosłupa są powszechnie znane.

1. Profilaktyka onkologiczna
Częścią Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego jest Ośrodek Programów Profilaktycznych, który obecnie realizuje następujące programy:
• Małopolski program edukacyjny „Przechytrzyć raka” – finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Program wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia)
• Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego (koloskopia)
• Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia)
• W planach mamy realizację programów dotyczących badań profilaktycznych 40 latków, przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia.

2. Niepokojące objawy
Każdy pacjent powinien zwrócić się do lekarza rodzinnego w chwili zauważenia niepokojących objawów mogących sugerować obecność nowotworu. Należą do nich m in.:
• niebolesne guzy, zgrubienia wyczuwalne przez powłoki lub zmiany usytuowane na skórze
• kaszel, zwłaszcza z krwiopluciem
• krwawienie z otworów naturalnych ciała (inne niż prawidłowa miesiączka)
• zaburzenia przyjmowania pokarmów,
• zaburzenia oddawania stolca lub moczu
• nieuzasadniony spadek masy ciała i osłabienie fizyczne
• zaburzenia funkcji układów i narządów, których uprzednio nie było.

Założenie pacjentowi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) przez lekarza pierwszego kontaktu przyspiesza rozpoznanie i indywidualny dobór optymalnego procesu leczenia.

3. Diagnostyka
Wczesne wykrycie nowotworu i dokładna ocena jego typu i zaawansowania decyduje o możliwości pełnego wyleczenia chorego.
Szpital dysponuje pełnymi możliwościami diagnostyki wszystkich nowotworów złośliwych:
a) badania obrazowe: Rtg, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia - w najbliższej przyszłości pozytonowa tomografia emisyjna (PET),
b) badania endoskopowe: gastroskopia, kolonoskopia, cystoskopia, bronchoskopia)
c) badania biopsyjne (biopsja gruboigłowa, laparoskopia).
Preparaty mikroskopowe przygotowane przy użyciu nowoczesnych procesów ocenia zespól doświadczonych patologów.

Terminy oczekiwania na badanie diagnostyczne i ich wyniki są zazwyczaj krótsze niż w innych ośrodkach referencyjnych.

Do badań diagnostycznych w tut. Szpitalu może kierować pacjentów lekarz POZ i lekarz specjalista. Korzystne dla pacjenta jest diagnozowanie w Ośrodku Onkologicznym Szpitala im.
Św. Łukasza gdyż ułatwia to bezpośredni kontakt między lekarzami diagnozującymi i leczącymi chorych.

4. Poradnie specjalistyczne
Pacjenci onkologiczni są diagnozowani, leczeni i kontrolowani po leczeniu w poradniach specjalistycznych Szpitala. Do poradni onkologicznej i radioterapii skierowania nie są wymagane.

Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej są kierowani na badania diagnostyczne lub leczenie. Koordynatorzy (pielęgniarki onkologiczne) dbają o ustalenie jak najszybszych terminów adekwatnych do typu i zaawansowania nowotworów. Wszyscy chorzy są badani w ramach konsylium wielospecjalistycznego, które ustala rodzaj, zakres i sekwencję leczenia onkologicznego.

5. Leczenie ambulatoryjne
W trybie ambulatoryjnym prowadzi się leczenie: chorych nie wymagających hospitalizacji ze względu na stan ogólny, i/lub ryzyka powikłań. Należą tu:
a) małe zabiegi chirurgiczne najczęściej w znieczuleniu miejscowym
b) niektóre seanse napromieniania
c) chemioterapia jednodniowa.

6. Leczenie stacjonarne
Prowadzone jest u chorych wymagających hospitalizacji ze względu na złożoność leczenia i konieczność stałego nadzorowania pacjenta.
Dotyczy to większości chorych leczonych radykalnie, poddawanych:
a) rozległym operacjom
b) napromienianiu wysokimi dawkami, w tym brachyterapii
c) leczonych systemowo według schematów wymagających monitorowania parametrów życiowych.
Chorzy leczeni są w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Radioterapii z Zakładem Radioterapii oraz w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii.
Leczenie onkologiczne jest prowadzone także w oddziałach: Laryngologii, Urologii, Ginekologii, Neurochirurgii i Oddziale Wewnętrznym (Hematologia).

7. Rehabilitacja i opieka nad chorym onkologicznym
a) w szpitalu prowadzona jest rehabilitacja chorych poddawanych operacjom onkologicznym, w szczególności dotyczącym piersi, kręgosłupa oraz rozległych operacji brzucha i kończyn
b) opieka stomijna prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek.
c) wsparcie psychologiczne prowadzą psycholodzy doświadczeni w pomocy pacjentom onkologicznym.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności