Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Okiem eksperta

Nowotwory są drugą, po urazach i wypadkach, przyczyną zgonów dzieci powyżej drugiego roku życia Każdego roku w Polsce notuje się ok. 1100-1200 nowych przypadków zachorowań. Ponieważ rokowanie i skuteczne leczenie zależą przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej w momencie jej wykrycia, tak bardzo istotne jest wczesne zdiagnozowanie małego pacjenta. Owszem, w wielu wypadkach można polegać na czujności lekarza pierwszego kontaktu, ale to jednak rodzice znają swoje dziecko najlepiej i to oni jako pierwsi zwrócą uwagę na niepokojące ich, a dla innych być może jeszcze mało istotne objawy.

Rak pęcherza moczowego jest jednym z częstszych nowotworów występujących u starszych osób – w większości przypadków jest rozpoznawany po 55 roku życia. Diagnozę częściej słyszą mężczyźni, u których zapadalność na raka pęcherza moczowego jest czterokrotnie większa niż u kobiet. Stanowią oni ¾ pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.

Rak żołądka jest na szczęście coraz rzadziej występującym nowotworem złośliwym ale nadal pozostaje czwartym co do częstości zachorowań oraz drugą przyczyna zgonów z powodu nowotworów. Wraz ze spadkiem zachorowalności obserwuje się także zmianę jego umiejscowienia. Coraz częściej powstaje w miejscu połączenia przełykowo-żołądkowego. Polska jest krajem o średniej zachorowalności na raka żołądka – w 2010 r zachorowało na ten nowotwór prawie 5300 osób.

Przez guz mózgu rozumiemy obce dla mózgu struktury, których wzrost powoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Rozróżniamy guzy pierwotne i przerzutowe.
Co roku 6 osób na 100 000 dowiaduje się o pierwotnym nowotworze mózgu. Średnio 1 na 12 przypadków występuje u dzieci poniżej 15 roku życia. Ponadto szacuje się, że 25% pacjentów z nowotworami złośliwymi ma przerzuty do OUN.


Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Europie. W Polsce zachorowalność na ten nowotwór systematycznie wzrasta. Pod względem zachorowalności w 2013 r był na trzecim miejscu wśród nowotworów u mężczyzn oraz na drugim miejscu wśród nowotworów u kobiet.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności