Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Okiem eksperta

Rak piersi w Polsce to najczęściej występujący nowotwór u kobiet.
Na każde 100 kobiet, które choruje na nowotwór złośliwy aż 22 ma raka piersi.

Najnowsze statystyki wskazują, że liczba nowotworów występujących u ludzi zwiększa się. Zwiększa się też liczba zgonów spowodowana przez nowotwory, pomimo postępu w leczeniu. Nowotwory rozwijające się w obrębie głowy i szyi, mają jedną wspólną cechę – wywodzą się z błony śluzowej górnych dróg oddechowych, są to raki. Oczywiście w swym przebiegu są złośliwe, dają przerzuty i nie leczone prowadzą do śmierci. Do najczęstszych należy rak krtani i gardła. Chorują na nie głównie mężczyźni. Obliczono, że rocznie w naszym regionie na 100 tysięcy osób na raka krtani zachoruje 12-16 mężczyzn. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka krtani u mężczyzn jest 20- krotnie wyższe niż u kobiet. Związane jest to ze stylem życia – nałogowym paleniem papierosów i nadużywaniem alkoholu. Dym tytoniowy zawiera szereg związków chemicznych, większość z nich ma działanie rakotwórcze ( węglowodory aromatyczne, nitrozaminy).

Słońce jest „Gwiazdą życia”. Bez jego energii życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Jego korzystnego wpływu na zdrowie człowieka nie da się przecenić. Reguluje u nas procesy rytmu dobowego, wpływa na produkcję witaminy D3, która chroni nas przed odwapnieniem kości (krzywica i osteoporoza). Ma także wybitny wpływ antydepresyjny. Należy jednak pamiętać, że brak umiaru w korzystaniu z dobrodziejstw promieni słonecznych, w tym także naśladowanych sztucznie w solariach może prowadzić m. in. do rozwoju złośliwych nowotworów skóry: raków i czerniaka.

Rak piersi jest najczęstszym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Możliwość jego wyleczenia zależy od zaawansowania w chwili wykrycia, co oznacza, że im wcześniej rak będzie rozpoznany i zostanie podjęte leczenie, tym większy odsetek kobiet osiągnie trwałe wyleczenie. Należy także podkreślić, że w przypadkach wcześnie wykrytych leczenie raka piersi jest maksymalnie zachowawcze i nie pociąga za sobą użycia metod okaleczających tj. amputacji piersi ani wielomiesięcznej obciążającej chemioterapii, a w przypadku raka przedinwazyjnego wyleczenie jest pewne. Korzyści z wczesnego wykrywania są więc oczywiste.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności