Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU

pn.:Profilaktyka i rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Adresaci RPZ: Grupą docelową programu będą stanowiły osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte dysfunkcją układu ruchu,
w tym,  co najmniej 30% uczestników programu zawiera się w przedziale wiekowym 40 - 59 lat, w związku z występowaniem największej absencji chorobowej wywołanej chorobami narządu ruchu w tej grupie wiekowej.

Liczba adresatów: Szacuje się, że program pozwoli objąć wsparciem rehabilitacyjnym łącznie ok.1800 osób.

Cel Programu: Przywrócenie uczestnikom programu, tj. osobom z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i rehabilitacji na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 - 2021

Planowane działania w ramach RPZ: Rehabilitacja i działania prozdrowotne obejmą świadczenia w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masaż leczniczy oraz program edukacyjny obligatoryjny dla każdego uczestnika programu. Zakres świadczeń rehabilitacyjnych pozostawia się do wyboru zgodnie z zaleceniami zespołu rehabilitacyjnego. Należy zlecić, co najmniej 7 procedur z zakresu fizjoterapii, w tym nie mniej niż 4 z zakresu kinezyterapii. W przypadku bezwzględnego przeciwwskazania do stosowania fizykoterapii dopuszcza się zlecenie, co najmniej 5 procedur

Wartość projektu: 5 271 656,63 zł (85 % UE, 10% Budżet Państwa),

projekt finansowany 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.2 Programy Zdrowotne  Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 maja 2018 roku uchwałą nr 797/18 przyjął listę podstawową projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu B: Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu - Regionalny Program Zdrowotny: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej 4 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania:

  • Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  • Centrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • CERTUS spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością,
  • Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedi.

Łączna kwota dofinansowania wniosków rekomendowanych do dofinansowania wynosi 4 954 971,62 zł. Umowy na realizację Programu z wybranymi Beneficjentami zostały podpisane. Wdrożenie i realizacja poszczególnych etapów Programu nastąpi zgodnie z harmonogramem ustalonym przez każdego Beneficjenta indywidualnie. 

 

Gdzie się zgłosić, aby wziąć udział w programie:

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

http://www.pszs.eu/kontakt

 

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków
Sekretariat:
tel: (12) 421 13 01
fax: (12) 421 34 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

CERTUS Sp. z o.o.

NZOZ CERTUS
ul. Drogowców 5
32-400 Myślenice
woj. małopolskie
tel.: 12 272 56 70
tel.: 12 272 56 71
fax: 12 274 34 41
kom.: 601 661 449
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedi.

al. Modrzewiowa 22
30-224 Kraków

https://www.kcr.pl/

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności