Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Samorząd Województwa Małopolskiego opracował 4 Regionalne Programy Zdrowotne dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci, planowanych do wdrożenia w ramach RPO Oś 9, które będą finansowane ze środków UE,
z zakresu:

 • Wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym,
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej,
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat,
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

 

Finansowanie RPZ:

 • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej – 13 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością – 43 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów)

 

 

Autorzy: konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej dr n. med. Krzysztof Czernicki oraz fizjoterapii prof. nadzw., dr hab. med. Marek Pieniążek

Adresaci RPZ: Grupą docelową programu będą dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz chłopcy w wieku 13 i 14 lat ze szkół podstawowych z 13 powiatów o najwyższej częstości występowania niepełnosprawności zlokalizowanych na terenie województwa.

Liczba adresatów: łącznie w latach 2019-2021: ok. 89 300 osób.

Cel Programu: Wczesne wykrycie i leczenie wad postawy i innych dysfunkcji układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym.

Planowane działania w ramach RPZ:

 • badania przesiewowe w kierunku wad postawy,
 • poszerzenie diagnostyki o badanie radiologiczne w uzasadnionych przypadkach,
 • zajęcia grupowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej,
 • indywidualne zajęcia korekcyjne,
 • działania edukacyjne i prozdrowotne

Wartość projektu: 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności