Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Samorząd Województwa Małopolskiego opracował 4 Regionalne Programy Zdrowotne dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci, planowanych do wdrożenia w ramach RPO Oś 9, które będą finansowane ze środków UE,
z zakresu:

 • Wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym,
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej,
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat,
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

Finansowanie RPZ:

 • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej – 13 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością – 43 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów)

 

Autor RPZ: konsultant w dziedzinie audiologii i foniatrii- dr hab. med. prof. UJ Jerzy Tomik oraz mgr logopedii Beata Solowska

Adresaci RPZ: Grupą docelową programu będzie cała populacja dzieci z I klas szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa.

Liczba adresatów: łącznie w latach 2019-2021: ok. 87 200 osób

Cel  Programu: Zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów z klas I szkół podstawowych na terenie Małopolski oraz terapia logopedyczna.

Planowane działania w ramach RPZ

 • Badania przesiewowe zaburzeń słuchu i mowy na terenie szkół podstawowych,
 • Terapia logopedyczna,
 • Działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców.
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 • Szkolenia dla higienistek/pielęgniarek szkolnych.

 Wartość projektu: 13 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności