Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Samorząd Województwa Małopolskiego opracował 4 Regionalne Programy Zdrowotne dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci, planowanych do wdrożenia w ramach RPO Oś 9, które będą finansowane ze środków UE,
z zakresu:

 • Wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym,
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej,
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat,
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

 

Finansowanie RPZ:

 • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej – 13 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością – 43 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów)

 

Autor RPZ: konsultant w dziedzinie okulistyki – lek. med. Ilona Pawlicka

Adresaci RPZ: w programie udział wezmą dzieci w wieku 5 lat

Liczba adresatów: w latach 2019-2021: ok. 84 500 osób

Cel Programu: Celem Programu jest odpowiednio wczesne wykrycie wad wzroku, postawienie diagnozy i wskazanie ścieżki leczenia.

Planowane działania w ramach RPZ:

 • badania przesiewowe wzroku,
 • pogłębiona diagnostyka,
 • działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców i wychowawców przedszkolnych,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Wartość projektu: 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności