Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Samorząd Województwa Małopolskiego opracował 4 Regionalne Programy Zdrowotne dotyczące profilaktyki zdrowotnej dzieci, planowanych do wdrożenia w ramach RPO Oś 9, które będą finansowane ze środków UE,
z zakresu:

 • Wczesnego wykrywania wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym,
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej,
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat,
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

Finansowanie RPZ:

 • Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci z I klasy szkoły podstawowej – 13 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat – 6,5 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),
 • Wczesnej wielospecjalistycznej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością – 43 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów)

 

 

Autor RPZ: dr n. med. Monika Gasińska – specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra

Adresaci RPZ: w programie udział wezmą dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz dzieci w wieku 3 – 7 lat oraz kobiety w ciąży poniżej 35 roku życia.

Liczba adresatów: rocznie udział w programie weźmie ok.  2 000 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 6 000 kobiet w ciąży

Cel Programu: Celem programu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem, a także zmniejszenie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży poprzez zwiększenie dostępu do badań prenatalnych na terenie województwa małopolskiego w latach 2018-2021. Działania rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne będą realizowane przez wielospecjalistyczne zespoły wczesnej interwencji działające w formie wyjazdowej – terapia w miejscu pobytu rodziny i dziecka niepełnosprawnego.

Planowane działania w ramach RPZ:

 • wielospecjalistyczna opieka zdrowotna dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem w miejscu zamieszkania w warunkach domowych dla dzieci w wieku od 0 – 3 roku życia,
 • zajęcia rehabilitacyjne i stymulujące rozwój i funkcje poznawcze dla dzieci w wieku od 3 – 7,
 • pomoc psychologiczna dla rodzin i opiekunów,
 • poradnictwo i zwiększenie dostępu do badań prenatalnych.

Wartość projektu: 43 mln zł (85 % - UE+ Budżet Państwa 7,7% –7,3 % wkład własny beneficjentów),

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności