logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

two types of wine 2466267 340

 Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, samorząd województwa realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadaniem Zarządu Województwa jest koordynacja przygotowania i realizacja programu, udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020” jest III edycją wojewódzkiego programu w tym zakresie, a tym samym stanowi kontynuację „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004-2007” oraz „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013”.

Nadrzędnym celem Programu jest: Wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny styl życia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych ze spożywaniem alkoholu. Cel nadrzędny jest realizowany poprzez 3 cele operacyjne oraz 23 zadania. Wszystkie zadania poprzez działania profilaktyczne, prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne, a także z obszaru reintegracji społecznej i zawodowej służą osiągnięciu celu nadrzędnego Programu.

 

makówki

Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, samorząd województwa realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią. Wyrazem tego jest Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, stanowiący III edycję dokumentu będącego opracowaniem z pogranicza polityki zdrowotnej i społecznej, służący identyfikacji potrzeb i ukierunkowaniu działań profilaktycznych w obszarze narkomanii oraz zapobiegania w przyszłości degradacji biologicznej, psychicznej i społecznej osób nią zagrożonych.

Nadrzędnym celem Programu jest: wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Cel nadrzędny jest realizowany poprzez 3 cele operacyjne oraz 23 zadania. Wszystkie zadania poprzez działania profilaktyczne, prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne, a także te z obszaru reintegracji społecznej i zawodowej służą pełnej realizacji Programu.

Załączniki:
Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020
Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020

 

         calendar 2763496 340                            

Wskaźniki z realizacji w 2018 r. Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020  - poniżej pliki do pobrania dla danej instytucji

Gminy- MPPN za 2018 r.

Powiaty - MPPN za 2018 r.

Ekspert- MPPN za 2018 r.

Izba Lekarska- MPPN za 2018 r.

Izba Pielęgniarska - MPPN za 2018 r.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych- MPPN za 2018 r.

Kuratorium Oświaty- MPPN za 2018 r.

Placówki Leczenia Uzależnień- MPPN za 2018 r.

Policja- MPPN za 2018 r.

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne - MPPN za 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - MPPN za 2018 r.

WOTUW - MPPN za 2018 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-MPPN za 2018 r.

Wskaźniki z realizacji w 2018 r. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 - poniżej pliki do pobrania dla danej instytucji

 Gminy- MPPRPA za 2018 r.

Powiaty - MPPRPA za 2018 r.

WOTUW - MPPRPA za 2018 r.

Kuratorium Oświaty- MPPRPA za 2018 r.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - MPPRPA za 2018 r.

Placówki Leczenia Uzależnień - MPPRPA za 2018 r.

Policja - MPPRPA za 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - MPPRPA za 2018 r.

Małopolski Urząd Wojewódzki - MPPRPA za 2018 r.

 

W przypadku problemów z pobraniem i otwarciem plików, proszę po wyświetleniu komunikatu, zaznaczyć "Zapisz plik" i otworzyć na komputerze po zapisaniu dokumentu.

   

 

 

 

Grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

TAGI

Polityka prywatności