Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Czym jest częstotliwość rytmu serca?

Częstotliwość rytmu serca oznacza liczbę uderzeń serca w ciągu minuty
Krew wyrzucana z serca podczas każdego uderzenia chwilowo odkształca tętnice, do których
napływa. To odkształcenie można wyczuć palcem jako pulsowanie tętnicy. Dlatego potocznie
zamiast częstotliwości rytmu serca mówi się o częstotliwości pulsu.

 

Częstotliwość rytmu serca można ocenić na różne sposoby, takie jak badanie pulsu, osłuchiwanie
serca, ocena EKG.
Podczas pomiaru obowiązują następujące zasady:
• badanie wykonuje się po co najmniej 5 minutach odpoczynku, w cichym i wygodnym pomieszczeniu, w pozycji siedzącej
• palec wskazujący i środkowy należy umieścić na nadgarstku po przeciwnej stronie, w miejscu wyczuwalnego tętnienia tętnicy promieniowej (wewnętrzna strona nadgarstka od strony kciuka)
• należy policzyć pulsowania tętnicy w ciągu 30 sekund, a otrzymaną liczbę pomnożyć przez dwa

 

Utrzymująca się długotrwale przyśpieszona częstość rytmu serca w spoczynku może być objawem
wielu chorób.
Należą tutaj:
• choroby serca, np. zaburzenia rytmu, niewydolność serca
• niedokrwistość (anemia)
• nadczynność tarczycy
• infekcje
• choroby przebiegające z gorączką
Inne przyczyny przyśpieszonej częstotliwości rytmu serca to:
• używki: nikotyna, alkohol, kofeina, papierosy
• stres fizyczny lub psychiczny
• nadczynność tarczycy
• okres przedmenstruacyjny lub menstruacji
• zaburzenia elektrolitowe
• leki (np. antyarytmiczne, antydepresanty)
• odwodnienie
• zespoły lękowe
• brak snu

 

Optymalnie u zdrowych dorosłych osób częstotliwość rytmu serca wynosi 60–69 uderzeń na minutę
Przekroczenie wartości 70 uderzeń na minutę wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.
U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lekarze zwykle dążą do uzyskania jeszcze mniejszych wartości, to znaczy 55–60 uderzeń na minutę.
Do czynników wpływających na częstotliwość rytmu serca u osób zdrowych należą:
• wiek – średnia częstotliwość rytmu serca zmniejsza się z wiekiem o 1 uderzenie na minutę na 8 lat
• płeć – u kobiet stwierdza się kilka uderzeń na minutę więcej niż u mężczyzn
• pora dnia – największe wartości występują nad ranem, najmniejsze w nocy
• stopnia wytrenowania – u sportowców częstotliwość rytmu serca jest mniejsza niż u osób
prowadzących siedzący tryb życia

 

Częstotliwość rytmu serca można zmniejszyć za pomocą metod niefarmakologicznych i farmakologicznych.
Podstawowym sposobem zmniejszenia częstotliwości rytmu serca jest zmiana stylu życia, a zwłaszcza zwiększenie aktywności fizycznej, zmniejszenie masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu.
U osób chorych konieczne jest wykrycie przyczyny tego objawu i jej leczenie.
U niektórych pacjentów częstotliwość rytmu serca zmniejsza się za pomocą leków takich jak:
• beta-blokery
• blokery kanału wapniowego
• iwabradyna

 

Częstotliwość rytmu serca >100 uderzeń na minutę nazywamy tachykardią, a poniżej 60 uderzeń
na minutę bradykardią.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności