Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Próchnica to bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba, objawiająca się demineralizacją substancji organicznych, z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytce nazębnej, w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnątrz- i wewnątrzustrojowego. Natomiast wada zgryzu to zaburzenia w budowie i czynnościach narządu jamy ustnej, które mogą w konsekwencji zaburzać czynności jamy ustnej, jakim są oddychanie, odcinanie kęsów pokarmowych, żucie, połykanie i mowa.

©iStock.com/ibmedZarówno próchnica jaki i wady zgryzu dotyczą coraz większej liczby dzieci w wieku szkolnym, a także młodzieży. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w Polsce w 2003 r. pokazują, że w 12. roku życia tylko 12,9% dzieci posiada uzębienie wolne od próchnicy [Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci w wieku 12 lat w Polsce w 2003 roku, 2004]. Natomiast te przeprowadzone u dzieci w wieku od 12-18 lat, wykazały występowanie wad zgryzu od 63-66% badanych [Raport z badań epidemiologicznych i ankietowych przeprowadzonych w 1995 r., 1996].

Do rozwoju próchnicy przyczyniają się cztery występujące jednocześnie czynniki:
- bakterie (najważniejsze z nich to L. acidophilus oraz paciorkowce),
- cukry, które są podstawą metabolizmu bakterii,
- podatność zębów - jest to cecha osobnicza, a zapadalność na próchnice jest różna u poszczególnych osób,
- czas, ponieważ aby doszło do powstania próchnicy, powyższe trzy czynniki muszą zaistnieć jednocześnie odpowiednio długo w czasie.

Wady zgryzu dzielimy na wrodzone i nabyte. Do powstawania wad wrodzonych przyczyniają się czynniki dziedziczne, czynniki wynikające ze środowiska zewnętrznego działające na organizm matki oraz niektóre leki i witaminy. Przyczyny nabytych wad zgryzu są różne w okresie dzieciństwa i okresie młodzieńczym i należą do nich we wczesnym okresie ssanie smoczków i palca oraz nagryzanie różnych przedmiotów w wieku młodzieńczym.

Aby efektywnie zapobiegać powstawaniu próchnicy i wad zgryzu należy:
- dbać o dobre nawyki higieny jamy ustnej,
- ograniczyć spożycie cukrów,
- systematycznie odwiedzać dentystę oraz ortodontę.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca stosowanie profilaktyki fluorkowej, polegającej na fluorowaniu wody oraz dodawaniu fluoru do past do zębów oraz materiałów służących do wypełniania ubytków próchniczych.

W Polsce od kilku lat organizowane są programy profilaktyki fluorkowej, szczególnie u dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłóbków. Mają one na celu przeprowadzenie nadzorowanego szczotkowania pastą z fluorem, badania przeglądowe jamy ustnej oraz instruktaż higieny jamy ustnej. W celach profilaktycznych zaleca się również regularne uczęszczanie do stomatologa w celu odbycia przeglądu stomatologicznego. W dzisiejszych czasach jedyną stosowaną metodą leczenia próchnicy jest leczenie dentystyczne, polegające na wypełnieniu ubytków próchnicowych. W zaawansowanych przypadkach, gdy próchnica jest bardzo rozległa, może dojść do usunięcia zęba próchniczego. W przypadku wad zgryzu, po konsultacji z lekarzem ortodontą, pacjent nosi aparat ortodontyczny specjalnie wykonany dla niego i korygujący powstałą wadę.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności