Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Wady postawy są jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. W Polsce problem ten dotyczy 50-60% populacji, a z danych pochodzących z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2007 roku skrzywieniem kręgosłupa było dotkniętych ok. 5,19% dzieci w wieku od 0-18 lat [Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, CSIOZ 2007]. Główną przyczyną powstawania tego typu schorzeń jest zmiana trybu życia z aktywnego ruchowo na siedzący. Dodatkowy wpływ na powstawanie wad postawy u dzieci mają czynniki środowiskowe, w tym zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczone powietrze wpływa na zaburzenie gospodarki fosforowo-wapniowej, co ma istotny wpływ na rozwój kości, postawę ciała i w konsekwencji może także przyczynić się do dysfunkcji narządu ruchu.

©iStock.com/ibmedNieprawidłowości, najczęściej rozpoznawane są u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Dotyczą kręgosłupa, klatki piersiowej a także kończyn dolnych. Do najczęstszych problemów zalicza się:

- płaskostopie,
- koślawe kolana,
- skrzywienia kręgosłupa (w tym skolioza).

W zależności od wady postawy, stosuje się odpowiednie leczenie. W przypadku pleców okrągłych i bocznego skrzywienia kręgosłupa zaleca się ćwiczenia mięśniowe korygujące wady postawy, ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu oraz leczenie za pomocą gorsetów ortopedycznych. Dodatkowo, przy dużym skrzywieniu bocznym kręgosłupa, mającym tendencje do progresji stosuje się leczenie operacyjne. Przy zaburzeniach statyki nieodzowne są ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp, a także stosowanie wkładek korygujących ustawienie pięty.

Jednak najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie powstawania wad postawy jest wczesne ich wykrycie, a następnie konsekwentne leczenie. Obecnie na terenie województwa małopolskiego realizowany jest „Program profilaktyki wad postawy", który ma na celu skuteczną identyfikacje dzieci zagrożonych wadami postawy, edukację zarówno dzieci jak i rodziców w zakresie profilaktyki schorzeń kręgosłupa oraz naukę różnych form terapii, które będą mogły być kontynuowane po zakończeniu programu. Analiza wcześniejszych edycji programu pokazuje zmniejszenie liczby dzieci, u których zanotowano wady kończyn dolnych z 62% do 37% na przestrzeni 2008-2010r. oraz 6% spadek liczby przypadków ze stwierdzona skoliozą w tym samym badanym okresie[Program profilaktyki wad postawy, 2013].

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności