Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Badanie spirometryczne mierzy objętość oraz pojemność płuc, a także przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego [1]. Badanie przeprowadzane jest przy użyciu spirometru. Badanie spirometryczne jest pierwszym krokiem w diagnostyce astmy oraz POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). Warto pamiętać, że w dniu przeprowadzania badania nie należy wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego oraz spożywać obfitych posiłków. Ponadto, bezpośrednio przed badaniem pacjent nie powinien palić tytoniu oraz spożywać alkoholu (minimum 4 godziny przed badaniem).

W dniu badania rekomendowane jest założenie wygodnej odzieży, która nie utrudnia oddychania. Badanie spirometryczne jest proste i nieinwazyjne. W trakcie badania pacjent przebywa w pozycji siedzącej. Badanemu zakłada się na nos klips delikatnie zaciskający nozdrza i prosi o oddychanie przez ustnik aparatu rejestrującego przepływ powietrza. Po wykonaniu możliwie głębokiego i silnego wdechu badany proszony jest o wykonanie jak najsilniejszego, najszybszego wydechu, który jednocześnie powinien trwać jak najdłużej. Podczas wykonywania pomiarów na ekranie monitora spirografu wyświetlają się wartości poszczególnych parametrów takich jak: pojemność życiowa (VC - największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu), natężona objętość wydechowa (FVC - największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc podczas maksymalnego wydechu), natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1), oraz ich wzajemny stosunek procentowy.

Spirometria powinna być wykonywana raz na 3 lata. Osoby chorujące na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc powinny wykonywać badanie raz w roku. Pozostałe wskazania [2] do wykonania badania spirometrycznego to:
- choroby układu oddechowego,
- choroby płuc,
- palenie tytoniu,
- operacje na miąższu płucnym,
- uczucie duszności z towarzyszącym napadowym lub przewlekłym kaszlem.

Piśmiennictwo:
1. Stanley B. Fiel, Choroby płuc: Choroby wewnętrzne, Wrocław 1995.
2. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumologicznego.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności