Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Badanie moczu jest jednym z podstawowych laboratoryjnych badań diagnostycznych. Standardowo laboratoryjne badanie moczu obejmuje ocenę fizykochemiczną moczu oraz mikroskopowe badanie osadu moczu (uzyskiwane przez wirowanie). Badanie moczu wchodzi w skład badań podstawowych (podobnie jak morfologia krwi, OB), wykonywanych okresowo w celu wczesnego wykrycia często występujących chorób lub oceny ogólnego stanu zdrowia (np. badania pracownicze). Ze względu na dużą przydatność w rozpoznawaniu chorób badanie moczu jest jednym z najbardziej popularnych wykonywanych badań laboratoryjnych. Najczęściej wykonywane jest w celu zdiagnozowania nieprawidłowego funkcjonowania dróg moczowych (np. zakażenie, kamica, nowotwory) oraz nerek (np. kłębuszkowe lub śródmiąższowe zapalenie nerek) [1].

Ponadto diagnostyka moczu pozwala wykryć wiele innych chorób takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość; w tych przypadkach zaleca się wykonywanie badania w regularnych odstępach czasu (zwykle raz w roku).

Jak prawidłowo pobrać próbkę moczu do badania?
Najbardziej wartościowe jest badanie moczu porannego, po przerwie nocnej, pobranego na czczo. Próbkę moczu należy umieścić w specjalnym sterylnym pojemniku. Próbka powinna zostać poddana badaniu w ciągu 2 godzin od pobrania. Jeżeli niezwłoczne dostarczenie próbki do laboratorium nie jest możliwe, można ją przez kilka godzin przechowywać w lodówce.

Jak często wykonywać badanie moczu?    
Badania moczu powinno się regularnie przeprowadzać u osób cierpiących na cukrzycę, kamicę moczową, niektóre choroby nerek i wątroby oraz nawracające zakażenia układu moczowego oraz u kobiet w ciąży [2].

Piśmiennictwo:
1. Brzozowski R.,Vademecum lekarza praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2001.
2. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności