Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Glukoza - stężenie glukozy we krwi zależy od wielu czynników: podaży węglowodanów w pokarmach, nasilenia procesów powstawania glukozy głównie w wątrobie i nerkach, stopnia zużycia glukozy przez poszczególne narządy oraz ewentualnej utraty glukozy z moczem.  Prawidłowa wartość stężenia glukozy w surowicy krwi wynosi 3,9-6,1 mmol/l.

Potocznie nazywany „cholesterol” to kompleksy białkowo-lipidowe, które występują w osoczu krwi (lipoproteiny). Biorąc pod uwagę gęstość wyróżniamy cholesterol „zły” (LDL- low density lipoprotein) oraz cholesterol „dobry” (high density lipoprotein - HDL). Badania naukowe wskazują, że zaburzenia gospodarki lipidowej czyli wzrost poziomu cholesterolu jest czynnikiem ryzyka takich chorób jak: miażdżyca i inne choroby układu sercowo-naczyniowego.
Normy:
- Cholesterol całkowity: <5,2 mmol/l
- LDL: <3,5 mmol/l
- HDL: u mężczyzn 0,9–1,8 mmol/l, u kobiet 1,0–2,1 mmol/l

Oznaczenie OB - zwane odczynem Biernackiego, jest badaniem laboratoryjnym polegającym na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny.  Służy jako wskaźnik stanu zdrowia, tj. informuje o toczącym się procesie zapalnym, reumatycznym lub nowotworowym [1].

Piśmiennictwo:
1. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM,  Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005, s. 123–4, 127–3

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności