Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf, mammomat). Pozwala on na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w piersi.
Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczołu piersiowego. Pozwala na wczesne rozpoznanie i wykrycie guzków o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, poza zdjęciem odzieży z górnej części ciała. Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach. W projekcji góra-dół oraz w projekcji bocznej, pacjentka pozostaje w pozycji stojącej. Badana pierś jest uciśnięta między podstawką z kasetą rentgenowską, a plastikową płytą kompresyjną.
Mammografia to podstawowe badanie profilaktyczne wśród kobiet powyżej 40 roku życia. Przerwa pomiędzy badaniami powinna wynosić 2 lata; po 50 roku życia mammografię powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku [1].
Wskazania do wykonania badania:
- kobiety powyżej 40 roku życia ze zwiększonym ryzykiem raka sutka (np. występowanie raka sutka w rodzinie, dysplazja gruczołu piersiowego),
- stosowanie terapii hormonalnej,
- podejrzenie zmiany w sutku: guz, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki, ograniczone bóle, torbiel, karcinofobia,
- po amputacji sutka jako badanie kontrolne,
- po pneumocystografii, jak i po 6 tygodniach od nakłucia torbieli w sutku,
- po radio- i/lub chemioterapii do oceny stopnia regresji guza sutka [2].

Przed badaniem należy poinformować o:
- ciąży,
- wynikach innych badań: USG sutków, mammografii,
- badaniach radiologicznych - wykonanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

 Piśmiennictwo:
1. Radzisław Kordek: Onkologia. Gdańsk: Via Medica, 2007. ISBN 978-83-7555-016-0.
2. Nagadowska M., Skryning mammograficzny – fakty i kontrowersje, Medycyna Praktyczna 2011/05

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności