Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Badania profilaktyczne u dzieci do lat 3 wykonuje się w celu nadzorowania prawidłowego rozwoju dziecka oraz zapobiegania chorobom, poprzez wczesne wykrycie objawów ewentualnych zaburzeń rozwoju i chorób dziecka oraz szybkie rozpoczęcie ich leczenia. Działania profilaktyczne podjęte w tym niezwykle ważnym okresie życia, cechującym się szybkim tempem rozwoju fizycznego i psychicznego, procentują na całe życie. Terminy i rodzaje badań profilaktycznych w poradni dziecka zdrowego są szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawiono wykaz bezpłatnie przysługujących badań profilaktycznych dla dzieci do lat 3 oraz wiek dziecka, w którym, wg rozporządzenia powinny być wykonane.
dziecidolat31–4 tydzień życia:
Porada patronażowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, obejmująca badanie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, pomiaru i monitorowania obwodu głowy, oceny żółtaczki, podstawowej oceny stanu neurologicznego oraz badania przedmiotowego w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.
2-6 miesiąc życia (w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym):
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej), przebytych schorzeń oraz zapobiegania krzywicy.
2. Ocena wielkości ciemienia przedniego.
3. Ocena stanu neurologicznego.
4. Określenie wieku zębowego.
5. U chłopców badanie obecności jąder w mosznie.
6. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych – w przypadku nieprawidłowego wyniku testu lub stwierdzenia przynależności do grupy ryzyka uszkodzenia słuchu skierowanie do specjalistycznej diagnostyki audiologicznej lub foniatrycznej.
7. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
8. Badanie przedmiotowe w kierunku wykrywania wrodzonej dysplazji stawów biodrowych.
9 miesiąc życia:
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego.
2. Ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.
3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.
12 miesiąc życia:
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej) i psychomotorycznego.
2. Ocena wykonania szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień.
3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych.
4. Ocena obecności nowych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
2 lata: Profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje:
1. Badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego (pomiary: masy i długości ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI), i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń.
2. Ocenę wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.
3. Ocenę obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
4. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocenę rozwoju mowy.
5. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.
6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności