Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Publikacje

Badanie ultrasonograficzne piersi jest jedną z prostszych metod badania piersi, która jest całkowicie nieinwazyjna dla pacjentki. Wykonywanie USG piersi jest szczególnie zalecane kobietom z bogato rozwiniętą tkanką gruczołową. Dzięki badaniu możliwe jest wykrycie guzków i torbieli, które nie są wyczuwalne w badaniu palpacyjnym. Ponadto badanie pozwala ocenić strukturę i budowę tkanki. USG piersi nie zastępuje badania mammograficznego, a jest jedynie jego uzupełnieniem. Badanie wykonywane jest przy pomocy sondy, która jest przykładana bezpośrednio do powierzchni ciała. Lekarz bada całą powierzchnię piersi oraz towarzyszące węzły chłonne, znajdujące się w dołach pachwowych.

Nowotwory to grupa chorób charakteryzująca się niekontrolowanym podziałem komórek w organizmie. Istnieją dwa rodzaje nowotworów: łagodne i złośliwe. Do najważniejszych cech nowotworu złośliwego należą: naciekanie i niszczenie okolicznych tkanek oraz zdolność do dawania przerzutów do węzłów chłonnych lub  odległych narządów, gdzie komórki nowotworowe zagnieżdżają się i rozrastają. Nowotwory łagodne natomiast nie naciekają okolicznych tkanek i nie dają przerzutów.

Choroby układu oddechowego są w dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnione. Na rozwój chorób układu oddechowego zarówno ostrych jak i przewlekłych wpływa wiele czynników, jednak przede wszystkim rozwój motoryzacji, wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz czynne lub bierne palenie tytoniu. Choroby układu oddechowego obejmują choroby: infekcyjne, nowotworowe, zawodowe oraz genetyczne.

Morfologia krwi jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym, które polega na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi. Badanie to pozwala określić stan zdrowia pacjenta, wykryć zapalenia, infekcje, niedokrwistości i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.
Do badania pobiera się krew obwodową, czyli uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych, włośniczek, bądź tętnic. Badanie próbek krwi obejmuje ocenę poszczególnych składowych krwi.

Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf, mammomat). Pozwala on na odróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych w piersi.
Mammografia jest podstawowym badaniem radiologicznym gruczołu piersiowego. Pozwala na wczesne rozpoznanie i wykrycie guzków o średnicy około 0,5 cm i zmian tzw. bezobjawowych. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności