Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Publikacje

Glukoza - stężenie glukozy we krwi zależy od wielu czynników: podaży węglowodanów w pokarmach, nasilenia procesów powstawania glukozy głównie w wątrobie i nerkach, stopnia zużycia glukozy przez poszczególne narządy oraz ewentualnej utraty glukozy z moczem.  Prawidłowa wartość stężenia glukozy w surowicy krwi wynosi 3,9-6,1 mmol/l.

Z danych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynika, że w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne. Na przestrzeni lat 1997 – 2006, aż o 73% wzrósł wskaźnik osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z opieki ambulatoryjnej. W tym samym czasie wskaźnik osób wymagających całodobowej opieki psychiatrycznej wzrósł o 41%. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, a leczonych stacjonarnie o jedną trzecią.

Choroby układu krążenia stanowią w Polsce główną przyczynę zgonów, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. W 2006 r. z powodu chorób układu krążenia zmarło 168 532 osób, w 2007 r. – 171 372 osób [1], a w 2010 r. - 174 003 osób [2]. Zgony z powodu chorób układu krążenia stanowią około 48% wszystkich zgonów w Polsce. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, iż z powodu zawału serca umiera codziennie w naszym kraju ok. 100 osób, a ogółem choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną prawie 500 zgonów każdego dnia.

Do grupy chorób układu kostno – stawowego zalicza się blisko 200 schorzeń układu ruchu o przewlekłym charakterze i różnym stopniu niepełnosprawności stawów i narządów wewnętrznych. Można wśród nich wyróżnić dwie główne grupy:
- zapalne choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, dna moczanowa i inne),
- niezapalne choroby reumatyczne (choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów obwodowych, osteoporoza i inne).

Najbardziej popularnym badaniem słuchu jest otoskopia, czyli fizykalne badanie ucha. Podczas otoskopii ocenie podlega przewód słuchowy zewnętrzny, błona bębenkowa oraz pośrednio ucho wewnętrzne. Badanie umożliwia rozpoznanie i zdiagnozowanie zmian w aparacie słuchowym (infekcje, nadmierne gromadzenie się woskowiny oraz pęknięcie lub przebicie błony w obrębie kanału słuchowego) [1].

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności