Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Publikacje

Choroby weneryczne obejmują różne choroby przenoszone drogą kontaktów płciowych. Choroby te mogą być wywołane przez bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Często nie dają wyraźnych objawów, co sprawia ze chory nieświadomie może zakażać inne osoby. Ponadto niewykryte i nieleczone choroby weneryczne mogą prowadzić do groźnych powikłań, jak np. bezpłodność, rak. Wczesne wykrycie chorób przenoszonych drogą płciową umożliwia bardziej skuteczne leczenie i chroni przed ich powikłaniami. Choroby te są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, gdyż mogą prowadzić do zakażenia wrodzonego u płodu czy komplikacji w przebiegu ciąży.

Choroby tarczycy występują dosyć często (np. w Małopolsce około 6 na 10 osób ma zmiany chorobowe tarczycy). Kobiety 8 razy częściej chorują na choroby tarczycy niż mężczyzni, zwłaszcza w wieku 30-50 lat. Częstość występowania chorób tarczycy zwiększa się z wiekiem. Objawy chorób tarczycy mogą być bardzo niecharakterystyczne, np. uczucie gorąca, nadmierne pocenie się, bezsenność, przyspieszone tętno czy też zmęczenie, obniżenie sprawności umysłowej, skłonność do depresji. Ponadto u kobiet w wieku rozrodczym choroby tarczycy mogą być przyczyną problemów z płodnością.

Badanie RTG płuc ma na celu wykrywanie różnych chorób płuc, takich jak: rak płuc, gruźlica, zapalenie płuc, rozedma płuc. Wykrycie raka płuc we wczesnym etapie rozwoju choroby umożliwia bardziej skuteczne leczenie. RTG płuc polega na wykonaniu zdjęcia klatki piersiowej przy użyciu promieni X (promienie rentgena), które przenikając przez klatkę piersiową dają obraz znajdujących się tam narządów na kliszy rentgenowskiej. RTG płuc wykonuje się w pozycji stojącej po uprzednim zdjęciu ubrania z górnej połowy ciała. Jest to zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Czas napromieniowania podczas wykonywania zdjęcia jest bardzo krótki (kilkaset milisekund), a zastosowanie nowoczesnych aparatów rentgenowskich sprawia, że organizm otrzymuje bardzo małą dawkę promieniowania, co nie zagraża zdrowiu osób dorosłych. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, u których nie wolno wykonywać badań RTG. U kobiet w wieku rozrodczym badanie RTG można wykonać w pierwszych dwóch tygodniach po menstruacji, natomiast należy unikać wykonywania badania w II połowie cyklu u kobiet, u których zaistniała możliwość zapłodnienia. Badanie RTG płuc nie wymaga specjalnego przygotowania się.

Wady postawy są jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. W Polsce problem ten dotyczy 50-60% populacji, a z danych pochodzących z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 2007 roku skrzywieniem kręgosłupa było dotkniętych ok. 5,19% dzieci w wieku od 0-18 lat [Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, CSIOZ 2007]. Główną przyczyną powstawania tego typu schorzeń jest zmiana trybu życia z aktywnego ruchowo na siedzący. Dodatkowy wpływ na powstawanie wad postawy u dzieci mają czynniki środowiskowe, w tym zanieczyszczenie środowiska. Zanieczyszczone powietrze wpływa na zaburzenie gospodarki fosforowo-wapniowej, co ma istotny wpływ na rozwój kości, postawę ciała i w konsekwencji może także przyczynić się do dysfunkcji narządu ruchu.

Próchnica to bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba, objawiająca się demineralizacją substancji organicznych, z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytce nazębnej, w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnątrz- i wewnątrzustrojowego. Natomiast wada zgryzu to zaburzenia w budowie i czynnościach narządu jamy ustnej, które mogą w konsekwencji zaburzać czynności jamy ustnej, jakim są oddychanie, odcinanie kęsów pokarmowych, żucie, połykanie i mowa.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności