Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Publikacje

Jedną z najczęściej przewlekle stosowanych używek, która powoduje uzależnienie psychiczne, fizyczne, upośledza i wyniszcza cały organizm człowieka, doprowadza do rozpadu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego jest alkohol. Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu, jest poważnym problemem społecznym w wielu krajach, także w Polsce. W 2009 r. liczba osób pijących alkohol częściej niż jeden raz tygodniu wynosiła około 2,5 mln osób (2,1 mln mężczyzn i 0,5 mln kobiet). Odnotowano, spadek odsetka kobiet pijących alkohol z około 67% w 2004 r. do 65% w 2009 r. natomiast wśród mężczyzn odsetek ten nieco wzrósł z 83% do 85%. Najczęściej pija alkohol osoby w grupie wieku od 30 do 49 lat, natomiast wśród mężczyzn to przede wszystkim młodzi i w wieku średnim od 20 do 49 lat a wśród kobiet od 30 do 49 lat [Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. GUS. Warszawa 2011].

Choroby zakaźne i zakażenia wywołane są specyficznym czynnikiem chorobotwórczym (roślinnym lub zwierzęcym) lub jego produktem (toksyny, jady), który zostaje przeniesiony w sposób pośredni lub bezpośredni z osoby chorej (zakażonej) lub zwierzęcia do organizmu gospodarza podatnego na rozwój i rozmnażanie tego czynnika zakaźnego. Interakcja ta, czyli czynnik zakaźny, droga lub drogi przenoszenia zakażenia organizm podatny na zakażenie tworzą tzw. łańcuch infekcji, którego konsekwencje mogą być różnorakie – lekkie w postaci bezobjawowej infekcji jak również ciężkie kończące się śmiercią organizmu zakażonego.

Koncepcja zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji powstała stosunkowo niedawno, a swoje początki datuje na lata 70 XX wraz z rozwojem w Kanadzie ruchu nowego zdrowia publicznego. W 1974 r. opublikowany został raport „Nowe perspektywy dla zdrowia Kanadyjczyków", autorstwa ministra zdrowia Kanady Marca Lalonde'a, w którym przedstawiono pierwszą na świecie narodową strategię polityki zdrowotnej wykorzystującej koncepcję promocji zdrowia. Od 1977 r. do rozwoju promocji zdrowia istotnie przyczynia się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która opracowała dokument „Zdrowie dla wszystkich w 2000 roku", przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie WHO, a jego celem było osiągnięcie w 2000 r. poziomu zdrowia ludności na całym świecie pozwalającego na produktywne życie społeczne i ekonomiczne.

W profilaktyce raka gruczołu krokowego u mężczyzn podstawowe znaczenie ma wczesne wykrycie choroby poprzez regularne badanie przez lekarza urologa oraz oznaczenie we krwi antygenu PSA.

Wykonanie kolonoskolpii umożliwia wykrycie zmian chorobowych w jelicie grubym, przede wszystkim wczesnych zmian przedrakowych lub zmian nowotworowych we wczesnym etapie rozwoju, co umożliwia podjęcie skutecznego (i mniej inwazyjnego) leczenia. Rak jelita grubego najczęściej rozwija się ze zmian przedrakowych przez okres ok. 10 lat. Dlatego wczesne wykrycie tych zmian i ich usunięcie może uchronić przed rozwojem raka i przed zgonem z tego powodu.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności