Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W 2020 roku szczepieniom podlegają dziewczęta z powiatów: gorlickiego, olkuskiego, tarnowskiego i Miasta Tarnowa, które rozpoczęły szczepienie w 2019 roku w ramach Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce i wymagają zakończenia cyklu szczepień zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

Szczepienia odbywać się będą z uwzględnieniem bieżących rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

Miejsca i terminy realizacji szczepień zostały udostępnione przez powiaty po zakończeniu procedury konkursowej wyboru podmiotów leczniczych – realizatorów szczepień.

W 2020 roku, szczepieniom podlegają również dziewczęta przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Małopolski, które rozpoczęły szczepienie w 2019 roku i wymagają zakończenia cyklu szczepień zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 25 sierpnia 2020 roku podjął Uchwałę nr 1132/20 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień przeciwko zakażeniom HPV dziewcząt przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w 2020 roku, którym został Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności