Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Do współpracy przy wdrażaniu Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty:

Miejsca i terminy realizacji szczepień zostały udostępnione przez powiaty po zakończeniu procedury konkursowej wyboru podmiotów leczniczych – realizatorów szczepień.

Szczepienia w ramach Programu są nieodpłatne. Do szczepienia rodzic/opiekun prawny zgłasza się z książeczką zdrowia dziecka. Kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz.

W 2020 roku szczepieniom podlegają dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie w 2019 roku w ramach Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce i wymagają zakończenia cyklu szczepień zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

Szczepienia odbywać się będą z uwzględnieniem bieżących rekomendacji wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności