Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

W dniu 6 listopada 2017 r. w ramach Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii, odbyła się kolejna konferencja szkoleniowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego skierowana tym razem do pracowników socjalnych oraz specjalistów zajmujących się problemem uzależnień.  Spotkanie poświęcone było problematyce uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym również charakterystyce nowych substancji psychoaktywnych.

Konferencję otworzyła Małgorzata Nowobilska-Stanios - Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Wśród prelegentów wystąpiła m.in. Maria Brodzikowska ze Stowarzyszenia Jeden Świat, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków oraz przedstawiła ofertę Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych oferujących anonimowe, bezpłatne testowanie w kierunku HIV.
O epidemiologii narkotyków i Nowych Substancjach Psychoaktywnych, a także o zmianach w sposobach ich dystrybucji opowiedział kierownik poradni MONAR w Krakowie - Grzegorz Wodowski. Adwokat Filip Duski zapoznał pracowników socjalnych
z praktycznym wykorzystaniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w ich pracy.  Klaudia Wojnicka ze stowarzyszenia Monar, podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą strategii redukcji szkód oraz opowiedziała o realizowanych przez Poradnię MONAR projektach opartych na jej założeniach. Ofertę placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych przedstawiła Ewelina Ćwiertnia, która opowiedziała również o programie FreD goes Net,
a także o programie Candis. Uczestnicy konferencji mieli również okazję wysłuchać dr Andrzeja Grymka ze Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera sp. z o.o., który mówił o specyfice leczenia pacjentów z podwójną diagnozą. 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności