Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W ramach Programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 zaszczepimy dzieci zgodnie z ich potrzebami tzn. szczepienie lub doszczepianie. Szczepienia w ramach Programu są nieodpłatne.

W Programie polityki zdrowotnej dotyczącym profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027 została przewidziana forma wspólnych skoordynowanych działań w zakresie szczepień ochronnych współfinansowanych przez Województwo Małopolskie oraz powiaty współpracujące z gminami.

Program został opracowany wariantowo:

  • wariant realizowany przez Województwo Małopolskie i przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, w tym w pierwszej kolejności dla dzieci w wieku 0-5 lat oraz młodzieży w wieku 14-18 lat przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w Małopolsce oraz dzieci przebywających w żłobkach / klubach dziecięcych w Małopolsce,
  • wariant realizowany przez powiaty współpracujące z gminami przy wsparciu merytorycznym i finansowym Województwa Małopolskiego, przeznaczony dla dzieci do 2 lat (w tym kończących w danym roku kalendarzowym 2 lata) zamieszkałych na terenie Małopolski.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności