Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Informacje odnośnie kontaktu, miejsc i terminów realizacji szczepień zostaną udostępnione przez powiaty i miasta na prawach powiatu po dokonaniu wyboru podmiotów leczniczych – realizatorów szczepień w drodze konkursów.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności