logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

W dniu 31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej odbyły się konsultacje społeczne wojewódzkich programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

Konsultacje zorganizował i poprowadził Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z panią Małgorzatą Nowobilską – Stanios, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego oraz panią Ewą Piskorz, Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.

Na spotkanie zostały zaproszone podmioty kluczowych instytucji zaangażowanych w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego oraz przewidziani w programach realizatorzy i partnerzy (m.in. samorządy gminne, powiatowe, pełnomocnicy gminni ds. profilaktyki uzależnień, placówki leczenia uzależnień, organizacje pozarządowe, powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, izby lekarskie i pielęgniarskie). Podczas spotkania, w którym uczestniczyło ok. 40 osób odbyła się dyskusja nt. przedstawionych projektów programów w obszarze uzależnień. Eksperci mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian.

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

TAGI

24 października 2019;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2019;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2019;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Polityka prywatności