logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

W dniach 23-24 października 2014 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  w Krakowie zorganizował 2-dniową Naradę dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Województwa Małopolskiego.

Warsztaty otworzyła Pani Anita Orzeł-Nowak, Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, która wraz z Panią Ewą Piskorz, Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, powitała zebranych uczestników.

W warsztatach wzięło udział 30 pełnomocników gminnych ds. uzależnień z 26 gmin. Prowadzącymi szkolenie były osoby pracujące na co dzień z sobami uzależnionymi w placówkach lecznictwa uzależnień w Małopolsce, zarówno na oddziałach dziennych jak i w poradni leczenia uzależnień. Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy na temat złożonej terapii uzależnień jak i nabycie umiejętności z zakresu motywowania osób uzależnionych do podjęcia terapii, co jest kluczowe w pracy pełnomocników gminnych ds. uzależnień.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Wymienione Programy zakładają m.in. wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanie/ współorganizowanie narad, szkoleń i konferencji w celu wymiany doświadczeń, promowania dobrych praktyk, podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki uzależnień oraz wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
Październik 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

TAGI

24 października 2019;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2019;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2019;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Polityka prywatności