Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W dniu 6 maja br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, która została powołana uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w br. Spotkanie otworzył Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który powitał zebranych gości.

Podczas posiedzenia Wicemarszałek uroczyście wręczył Akty Powołania do Rady, która stanowi organ opiniodawczo – doradczy w zakresie monitorowania i koordynowania realizacji poszczególnych celów operacyjnych programów w obszarze uzależnień, tj. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W skład Rady wchodzą specjaliści oraz eksperci, którzy czynnie zaangażowani są w profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa małopolskiego. Wielu obecnych członków Rady, uczestniczyło także w pracach Zespołu Zadaniowego powołanego w celu opracowania Wieloletnich Programów Wojewódzkich, w zakresie dotyczącym uzależnień na lata 2014-2020.
Podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zrealizowane działania w 2014 r. w ramach wieloletnich wojewódzkich programów w obszarze uzależnień oraz omówiono potrzeby i możliwości działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom z perspektywy profesjonalistów uczestniczących w spotkaniu. Na koniec odbyła się dyskusja podczas której wymieniono się cennymi spostrzeżeniami oraz sformułowano tematy do omówienia na kolejne posiedzenia.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności