Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Zarząd Województwa Małopolskiego, w ramach środków finansowych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom w 2015 r.
Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, HIV/AIDS, palenia tytoniu oraz przeciwdziałaniem problemom alkoholowym. Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 185 000 zł. Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert,  w tym regulamin znajdują się na stronie internetowej www.malopolskie.pl w zakładce Zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1063781.html

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności