Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja szkoleniowa pn.: „Nowe Substancje Psychoaktywne – dopalacze i co jeszcze?" dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) z terenu Województwa Małopolskiego. Spotkanie zorganizowane jest przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.  

Celem konferencji była aktualizacja wiedzy w obszarze dynamicznie zmieniającego się rynku Nowych Substancji Psychoaktywnych (dopalaczy). O specyfice rynku i charakterystyce użytkowników tzw. „dopalaczy” mówił Pan Bartosz Michalewski – pracownik Poradni Monar w Krakowie,streetworker pracujący na codzień z osobami używającymi dopalaczy, badacz forów internetowych. Debatę o Nowych Substancjach Psychoaktywnych
poprzedził wykład Pani Mirosławy Olszewskiej - psychologa, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Opolskiego. Prezentacje przewidywały także analizę serwisów internetowych hyperreal. Ponadto Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w wykładzie „Co w Małopolsce ma się wydarzyć?” przedstawił  Małopolską  Kampanię  „Wolni od Narkotyków – Kreatywni w Życiu”  oraz kampanię realizowaną wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krakowie pn.: „Dopal dopalaczom”.
Na pytanie „Jak wpisać gminy w realizację kampanii małopolskiej – możliwości i przeszkody” uczestnicy spotkania odpowiedali w trakcie zajęć warsztatowych. Tematem kolejnych wasztatów będzie „Kampania w gminie – budowanie projektu”. Tradycyjnie, jak na każdym z dotychczasowych  spotkań Eksperta Wojewódzkiego
z Pełnomocnikami przedstawione zostaną propozycje programu profilaktycznego  - w tej odsłonie program „ Smaki Życia”.

Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności