Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 6 lipca 2015 roku w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Sylwia Grzesiak–Ambroży, p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dzisiejsze posiedzenie Rady było poświęcone przede wszystkim profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności tej realizowanej na poziomie gmin.
Prezentację poglądową w zakresie rodzajów i modeli profilaktycznych  przedstawiła Iwona Bodziony – Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
W trakcie spotkania przedstawione zostało również sprawozdanie z realizacji w roku 2014 Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020.
Kluczowym elementem posiedzenia była dyskusja kończąca spotkanie, a dotycząca możliwości oddziaływania na efektywność profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności