Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W dniach 3-4 września 2015r.z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii(KBPN), Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomani (CINN) oraz EMCDDA w Lizbonie odbyło się spotkanie Krajów Nadbałtyckich poświęcone monitorowaniu Nowych Substancji Psychoaktywnych.Istotną kwestią podjętą podczas spotkania była próba charakterystyki użytkowników NSP. Ważnym głosem w Konferencji było wystąpienie Grzegorza Wodowskiego - Kierownika Poradni MONAR w Krakowie.

Konferencja Reitox regional academy for Baltic countries ‘Monitoring and response to new psychoactive substances miała miejsce w Hotelu ’Qubus w Krakowie.

W ramach współpracy z KBPN I CINN w konferencji uczestniczył Ekspert Wojewódzki ds Informacji o Narkotykach i Narkomanii, jego opiece powierzono grupę przedstawicieli Gruzji.Jednym z punktów spotkania była wizyta studyjna gości z Tbilisi w stacjonarnych Ośrodkach Leczenia Osób Uzależnionych od Narkotyków w Krakowie.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności