Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W Małopolsce ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków - kreatywni w życiu ", której adresatami będą uczniowie gimnazjów województwa małopolskiego, ich rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i pedagodzy pracujący z młodzieżą, studenci oraz pozostałe osoby dorosłe.


W dniu 16 września br. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię. W konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych mediów z telewizji, radia i prasy.

Cele oraz założenia kampanii przedstawili organizatorzy kampanii tj. Jarosław Foremny

- Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Grzegorz Baran - Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Małgorzata Nowobilska - Stanios - Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Kampanię objęli patronatem: Wojciech Kozak -Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski oraz dr Maciej Pilecki - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ambasadorem Kampanii została Fundacja Drużyna Mistrzów.

Kampania zostanie zrealizowana w dwóch odsłonach:

• I część pn. „Dopal dopalaczom” będzie koncentrować się na uświadamianiu zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowi używanie środków zastępczych (Nowych Substancji Psychoaktywnych) oraz zminimalizowaniu ryzykownych zachowań prowadzących do ich używania.

• II część pn.: „Wolni od narkotyków – Kreatywni w życiu” będzie kłaść nacisk

na propagowanie trzeźwego stylu życia oraz kreowaniu wśród młodzieży mody na życie bez środków psychoaktywnych, która poprzez uczestnictwo w konkursach zostanie zaangażowana w propagowanie zdrowego stylu.

W ramach kampanii odbędą się konferencje dla nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych w poszczególnych delegaturach Kuratorium Oświaty, tj. w Nowym Sączu, Tarnowie, Wadowicach, Nowym Targu i Krakowie. Ponadto wszystkim uczestnikom konferencji zostaną przekazane ulotki skierowane do młodzieży oraz informatory dla rodziców.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności