Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie (WOTUW) wraz z ośrodkiem terapii uzależnień na Słowacji - OLUP w Prednej Horze oraz ośrodkiem leczenia uzależnień z Jemnicy w Czechach - PATEB s.r.o., przystąpił do realizacji projektu badawczego pn.: „Monitoring, ewaluacja i badanie skuteczności leczenia uzależnienia"


Badanie, którego realizacja trwa od 1 sierpnia do 31 października br., odbywa się wśród pacjentów, którzy leczą się na oddziałach stacjonarnych trzech wyżej wymienionych ośrodków i wyrazili zgodę na udział w projekcie. Badanie polega na wypełnieniu anonimowych ankiet na początku oraz na końcu leczenia.

Celem głównym badania jest rozpoznanie efektów terapii uzależnień oraz ich porównanie

w zależności od czasu trwania leczenia. Projekt przyczyni się do podwyższania jakości świadczeń w ośrodkach leczenia uzależnień. Opracowanie wyników potrwa do połowy grudnia br.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności