Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W dniu 15 września 2015 roku, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz Urzędem Miasta Tarnowa zorganizował Seminarium Szkoleniowe pn.: „Współpraca międzyinstytucjonalna w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym w subregionie tarnowskim”.

 

Spotkanie otworzyła Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie oraz przedstawiciel Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Szkolenie dla około 30 osób z subregionu tarnowskiego poprowadził specjalista psychoterapii uzależnień.

Głównym celem spotkania był wzrost efektywności współpracy pomiędzy instytucjami poprzez: zwiększenie wiedzy na temat kompetencji i uprawnień poszczególnych jednostek, wymianę doświadczeń zawodowych oraz wypracowanie rozwiązań mających na celu polepszenie współpracy. Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli instytucji takich jak: pomoc społeczna, szkolnictwo, sądy, gminy, policja, ochrona zdrowia tj. placówki leczenia uzależnień.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.
 
{gallery}tarnow{/gallery}
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności