Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach 20-21 października 2016 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 2-dniowa Narada Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast z terenu Województwa Małopolskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie.  

Narada w której wzięło udział 44 pełnomocników miała charakter szkoleniowy. Warsztaty poprowadzili specjaliści psychoterapii uzależnień pracujący na co dzień w placówkach leczenia uzależnień w Małopolsce. Tegoroczne spotkanie poruszyło m.in.  zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień, czynnikami ryzyka uzależnienia od alkoholu a czynnikami chroniącymi i sprzyjającymi zdrowieniu osób uzależnionych jak i członków ich rodzin, a także zadaniami gmin w kontekście profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia. Problematyka warsztatów zwróciła uwagę na budowanie właściwych strategii profilaktycznych, z uwagi na fakt, iż więcej osób jest pijących ryzykownie i szkodliwie niż samych osób uzależnionych, których skuteczność leczenia jest wciąż niewysoka. Dodatkowo zostały poruszone zagadnienia związane z realizacją zadań przez gminne samorządy terytorialne w związku z ostatnimi zmianami prawnymi
i wprowadzeniem w życie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Spotkanie było okazją do poszerzenia wiedzy, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Wymienione Programy zakładają m.in. wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanie/ współorganizowanie narad, szkoleń i konferencji w celu wymiany doświadczeń, promowania dobrych praktyk, podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki uzależnień
oraz wspieranie i udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

{gallery}spotkanie{/gallery}

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności