Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z Fundacją Wspomagającą Wychowanie „Archezja” organizuje 4 marca 2017 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach konferencję „Jaka profilaktyka dzisiaj” dla nauczycieli, pedagogów, katechetów i osób zaangażowanych w pomaganie oraz modlitewne czuwanie w intencji wolności od uzależnień.

Już po raz pięćdziesiąty na przełomie karnawału i wielkiego postu kościół w Polsce modli się o trzeźwość. Tą modlitwą są objęte osoby doświadczające problemów alkoholowych, ale także innych uzależnień. Modlimy się za wszystkich, którzy w swoich rodzinach mają alkoholików, narkomanów, erotomanów, hazardzistów, bo także oni doświadczają ogromnego cierpienia, często większego niż sami zniewoleni. Trzeba także modlić się, aby młodzi ludzie nie popadali w uzależnienia.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności