Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Zachęcamy Państwa do zapoznania się  z programem wczesnej interwencji profilaktycznej FRED GOES NET.

Program ten, zwiększa szanse na rozwiązanie  problemu  używania środków psychoaktywnych przez młode osoby i jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Adresatami programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej i prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.
Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania tych substancji oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.
Realizatorami programu w Krakowie są: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL oraz Poradnia MONAR w Krakowie.

Poniżej link do obejrzenia:
https://drive.google.com/file/d/0Bwjw-e_wI3rROHhFRWdYcTZFQ1E/view

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności