Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Zarząd Województwa Małopolskiego w dn. 9 marca br. ogłosił III edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2017 r.


W ramach konkursu dofinansowane będą zadania związane z doposażeniem i rozwojem noclegowni oraz ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Zarząd na realizację zadań wybranych w ramach konkursu ofert przeznaczy środki finansowe do kwoty ogółem 400 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na roboty budowlane (w tym inwestycje) oraz wyposażenie w ośrodkach leczenia uzależnień. Termin składania ofert upływa w dn. 3 kwietnia br.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert, w tym regulamin znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1299279,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-rozwoju.html

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności