Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Szkolenia dla nauczycieli, rodziców, zajęcia dla młodzieży na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i tytoniu oraz działania zapobiegające zakażeniom HIV/AIDS w środowisku osób skazanych – m.in. takie inicjatywy mają szansę na dofinansowanie ze środków, jakie Małopolska przeznaczy na profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom w regionie. Wnioski w konkursie można składać do dnia 25 kwietnia br.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację tych zadań, na które przeznaczy środki w wysokości 180 tys. zł. Kwota ta pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. O dofinansowanie mogą powalczyć organizacje pozarządowe.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. zakończył się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień. 400 tys. zł zostanie przekazane m.in. na doposażenie noclegowni, rozwój ośrodków leczenia dla uzależnionych od alkoholu czy narkotyków.

Szczegółowe informacje nt. konkursu ofert w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj również: Ośrodki leczenia uzależnień z szansą na dotacje wojewódzkie

 

Autor: Biuro Prasowe UMWM

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności