Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie poprowadziła Sylwia Grzesiak-Ambroży, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie spotkania omówiono raport za rok 2016 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020 oraz zapoznano uczestników Rady z działaniami Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego za rok ubiegły, w tym z ewaluacją przydatności opracowanych przez niego materiałów edukacyjno-informacyjnych. Istotnym elementem posiedzenia była jednak dyskusja na temat bieżących spraw, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, omówili kwestie wymagające rozwiązania, a na koniec zaproponowano wspólne i przyszłe działania mające na celu poprawę efektywności oraz sytuacji w obszarze uzależnień.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności