Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 W dniach 24-25 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowane przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Podczas pierwszego dnia, zespół opracował scenariusze do cyklu konferencji dla poszczególnych grup zawodowych – Kuratorów Sądowych, Służb Mundurowych, Pracowników Socjalnych oraz Terapeutów Uzależnień. Konferencje pn.: „Nowe Substancje Psychoaktywne – co warto wiedzieć”, zostaną dostosowane do specyfiki zadań poszczególnych grup zawodowych. Członkowie Platformy Współpracy podjęli się przygotowania i zaprezentowania  wykładów podczas cyklu 4 konferencji. W drugim dniu spotkania wymieniono się dobrymi praktykami, poszerzono wiedzę na temat środków psychoaktywnych oraz podjęto dyskusję na temat kształtu działań w przyszłości na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Małopolsce.

 

 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności