Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska


W dniu 4 października 2017r. w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR przy ul. Suchy Jar 4, obyło się spotkanie poświęcone 25 rocznicy powstania placówki leczenia narkomanów DOM MONAR – pierwszego w Małopolsce ośrodka stacjonarnego. Zaproszeni goście, w tym z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznali się z historią, obecnie realizowanym programem placówki, rolą Ośrodka w systemie leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz programem współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom uzależnionym. Z powyższej okazji, Pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przesłał list gratulacyjny na ręce Pana Mariusza Kajdy -Dyrektora wspomnianego ośrodka.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności