Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 6 października 2017 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego spotkali się Kuratorzy Sądowi na konferencji szkoleniowej poświęconej Nowym Substancjom Psychoaktywnym oraz systemowi pomocy osobom uzależnionym dozorowanym przez Kuratorską Służbę Sądową. Konferencja zorganizowana została przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego we współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Międzyinstytucjonalnej Platformie Współpracy na rzecz przeciwdziałania narkomanii w ramach cyklu spotkań skierowanych do różnych grup zawodowych. W szkoleniu uczestniczyło 100 kuratorów, którzy mieli możliwość zgłoszenia tematyki spotkania, która okazałyby się pomocna w ich codziennej pracy, a tym samym mogła poszerzyć ich kompetencje zawodowe. Na pierwsze miejsce wysunęła się potrzeba umiejętności motywowania osób do zmiany.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności