Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach od 12 do 14 października 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja szkoleniowa dla kadry małopolskiej policji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 funkcjonariuszy przeprowadzających zajęcia dla młodzieży w ramach projektu „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka, reagowanie.”Konferencja miała na celu przeprowadzenie szeregu warsztatów których celem było uaktualnienie wiedzy i świadomości policjantów na temat pojawiających się coraz bardziej zdywersyfikowanych form cyberzagrożeń.

Podczas pierwszego dnia konferencji wykład poprowadzili: dr med. Maciej Pilecki p.o. Kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ oraz dr Agnieszka Misiuk z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zajęcia poświęcone były charakterystyce nowych mediów, psychopatologii oraz praktyce prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W kolejnym dniu swoje wystąpienia na temat kompetencji cyfrowych oraz psychologii internetu wygłosiły reprezentantki Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Martyna Różycka oraz dr Agnieszka Wrońska. Zagadnienia prawnicze związane z cyberzagrożeniami takie jak naruszenie dóbr osobistych, groźby, zabezpieczenie dowodów czy cyberstalking przedstawił mł. insp. Jan Klima z Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie. Ostatnim z zaproszonych prelegentów była dr Julia Berlińska. W swoim wystąpieniu skupiła się na omówieniu cyberbullyingu – skali, typologii ról, charakterystyki sprawców, ofiar i świadków cyberprzemocy a także uwarunkowań tego zjawiska stojących zarówno po stronie technologii jak i człowieka.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności