Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W  dniach od 2-4 pażdziernika 2017 r. w Zakopanem odbyła się trzydniowa konferencja szkoleniowa organizowana w ramach projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Komendę Wojewódzką Policji
w Krakowie "Zagrożenia w Sieci-profilaktyka, reagowanie". Wśród  tegorocznych prelegentów znaleźli się m.in. Naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością - mł. insp. Jan Klima oraz prof. dr hab Jacek Pyżalski, którzy  przybliżyli uczestnikom najnowsze informacje na temat współczesnych cyberzagrożeń oraz zagadnienia dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach, a także skuteczne metody jej zapobiegania. W drugim dniu konferencji uczestnicy mogli szkolic umiejetności w zakresie skutecznej komunikacji, szcególnie ważnej podczas pracy z mlodzieżą i dziećmi. Podczas ostatniego dnia konferencji Pani Anna Borkowska z NASK przybliżyła uczestnikom jak działa popularny w ostatnim czasie tzw. internetowy "challenge", a także kwestie związane z akceptacją własnego wizerunku wśród nastolatków i rolę internetu w kreowaniu fałszywego wzoru do naśladowania przez młodych ludzi.

Konf 2017 6

Konf. 2017 3konf 2017 4

 

Konf 2017 5

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności