Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W dniu 17 stycznia 2017 roku w Krakowie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Instytut Żywności i Żywienia dotycząca kampanii edukacyjnej pod hasłem: „Mniej cukru, soli, tłuszczu? Kupuję to!”. Jej celem jest przekonanie Polaków do czytania i porównywania etykiet, a co za tym idzie świadomego podejścia do zagadnień żywienia.

Jak wynika z badań tylko co trzeci Polak czyta informacje na etykietach. Najczęściej jest to termin ważności produktu. Taki stan rzeczy może wskazywać na brak dostatecznej wiedzy konsumentów, która mogłaby być przydatna w trakcie zakupów i przełożyć się na wybór zdrowszej i lepszej jakości żywności. Kampania kładzie główny nacisk na trzy składniki znajdujące się w produktach spożywczych tj.  cukier, sól i tłuszcz i ma na celu uświadamianie konsumentom, że produkty tej samej kategorii i o podobnej cenie mogą mieć różną wartość odżywczą.
W trakcie spotkania eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia zaprezentowali wyniki najnowszych badań dotyczących postaw konsumenckich oraz wiedzy na temat czytania etykiet przez Polaków.
Kampania jest realizowana w oparciu o projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” finansowanego w oparciu o Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
Więcej przydatnych informacji dostępnych jest na stronie projektu:
Zarząd Województwa Małopolskiego dostrzegając narastający problem nadwagi i otyłości jako podstawowych czynników ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych planuje realizację programu zdrowotnego, dotyczącego zapobiegania nadwadze i otyłości wśród mieszkańców Małopolski. Zadanie zostało zgłoszone z inicjatywy społeczności lokalnej subregionu podhalańskiego i jako jedno z 46 zadań wybrane w głosowaniu mieszkańców Małopolski do realizacji w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Obecnie program podlega opiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 
 
{gallery}nadwaga\Kampania „Mniej cukru, soli, tłuszczu Kupuję to!”{/gallery}
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności