Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Realizator dokonuje rekrutacji pacjentów według ustalonych zasad:

Kryteria włączenia:

wiek: od 18 do 60 lat w przypadku kobiet i od 18 lat do 55 lat w przypadku mężczyzn. Takie określenie kryterium wieku uzasadnione jest występowaniem u takich osób umiarkowanego lub niskiego ryzyka chorób przewlekłych oraz możliwością uzyskania najlepszego efektu profilaktycznego bez użycia farmakoterapii.

BMI 25 kg/m2 i ≤ 45 kg/ m2

 

Kryteria wykluczenia :

cukrzyca wymagająca farmakoterapii,

ciężkie, nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze,

zdiagnozowana choroba niedokrwienna serca,

niewydolność krążenia,

niedoczynność lub nadczynność tarczycy niewyrównana,

choroba/zespół Cushinga,

zaburzenia psychotyczne,

padaczka,

sterydoterapia doustna,

dysfunkcja układu ruchu uniemożliwiająca wykonywanie ćwiczeń.

 

Rekrutacja polegać będzie na właściwym doborze osób do grup ćwiczeniowych. Dobór uczestników odbywać się będzie przy aktywnej współpracy z lekarzami POZ i poradniami specjalistycznymi. Kwalifikację do programu przeprowadzają lekarze jednostki realizującej zadanie.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności