Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Od 2017 roku w województwie małopolskim jest realizowany program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców Małopolski poprzez redukcję masy ciała u osób z nadwagą i otyłością, a przez to zapobieganie chorobom przewlekłym.

Pierwsza edycja programu w 2017 r. objęła subregion podhalański (tj. powiat suski, tatrzański i nowotarski). Program powstał w odpowiedzi na inicjatywę mieszkańców tego regionu Małopolski w ramach realizacji I edycji „Budżetu obywatelskiego”. W wyniku głosowania mieszkańców wśród projektów zatwierdzonych uchwałą nr 1134/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2016, znalazł się powyższy program. Uzasadnioną podstawą prawną do realizacji programu jest art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2017 i 2018 roku Realizatorem działań przewidzianych w Programie był Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im dr S. Jasińskiego w Zakopanem, natomiast w 2019 roku Uzdrowisko Rabka S.A. 

W 2021 roku po raz pierwszy realizatorami programu były aż 3 podmioty lecznicze: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Uzdrowisko Rabka S.A oraz Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Do udziału w programie mogli się zgłosić wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy spełnili kryteria kwalifikacji określone w Programie.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności